Konferencija Smart_eGovernment

Ove godine, omogućili smo studentima I godine sa smera IS i razvoj softvera učešće na konferenciji Smart_eGovernment koja se održava 27.11 u Hajatu.

Detalji konferencije se nalaze na https://www.smartegov.rs/rs/program.html

SMART E-GOVERNMENT konferencija će prikazati vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave. Sledeći najnovije svetske trendove, na konferenciji će biti prikazane brojne prezentacije vodećih kompanija u razvoju savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa.

Sigurno smo da će ovaj događaj studentima dati mnogo korisnih informacija i znanja o elektronskoj upravi.

Leave a comment