Šta je biznis plan – I deo

Šta je biznis plan i čemu služi?

Biznis plan sadrži prikaz stanja određenog preduzeća i osnovne elemente vezane za određeni projekat koji to preduzeće želi da realizuje. Biznis plan predstavlja i početni dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima i finansijerima određenog projekta. Pošto su za realizaciju svakog projekta-poslovnog poduhvata potrebna određena finansijska sredstva preduzeće kroz biznis plan prikazuje svoje namere potencijalnim finansijskim investitorima, težeći da ih privoli da uđu u realizaciju tog projekta.

Veoma je interesantno pitanje – kada se radi biznis plan, odnosno koji su to poslovni poduhvati za čiju realizaciju ga treba izraditi. Postoji veoma široka lepeza poslovnih poduhvata koji traže izradu biznis plana. Biznis plan se radi u sledećim slučajevima:

1. Kada preduzetnik otvara novu firmu, odnosno otpočinje sa biznisom.

2. Kod ulaganja u novi proizvod, rekonstrukcije postojećeg ili proširenja proizvodnje.

3. Kada preduzeće traži spoljne partnere (investitore, akcionare).

4. Kod ulaganja u ponovni početak proizvodnje kod postojećeg preduzeća koje je u teškoćama.

5. Kada preduzeće zbog različitih razloga pristupa reorganizaciji.

6. Kod realizacije određenog projekta (izvoznog posla, osvajanja novog tržišta i sl.) koji firma ne može sama da finansira.

7. Kada treba prodati preduzeće ili deo preduzeća, i dr.

Biznis plan služi da se sagledaju budući pravci poslovanja preduzeća ili da se analiziraju postignuti rezultati. U praksi, najčešće služi kao osnova za obezbeđenje finansijskih sredstava za predstavljeni projekat. Iz toga i proizilaze odgovori na pitanje kome je namenjen biznis plan. Biznis plan je namenjen internim i eksternim učesnicima. Pre svega namenjen je preduzetniku da vidi da li da krene sa biznisom, odnosno da vidi da li je ideja dobra i da li da otvori firmu.

Sadržaj biznis plana

Bez obzira da li se radi o postojećem preduzeću ili se radi o preduzeću u osnivanju, biznis plan treba da pruži odgovore na nekoliko ključnih pitanja vezanih za preduzeće i nameravani poslovni poduhvat. Biznis plan treba da pruži odgovore na sledeća osnovna pitanja:

1. Koja je kompanija u pitanju – postojeća ili nova, iz koje je oblasti kompanija, koje su osnovne karakteristike kompanije i sl.

2. Koji su proizvodi ili usluge u pitanju – koji proizvod ili usluga će se raditi u postojećoj ili novoj kompaniji, koje potrebe zadovoljava proizvod ili usluga, koje su osnovne karakteristike proizvoda ili usluga i sl.

3. Da li se proizvod ili usluga može prodati na tržištu – koji su konkurenti, koja su ciljna tržišta, kolika je tražnja, koje količine se mogu prodati, koje su prodajne cene na tržištu, kako organizovati prodaju i sl.

4. Da li postoje proizvodne mogućnosti za realizaciju tih proizvoda ili usluga – koja tehnologija je potrebna, da li je dostupna, koliko košta, opis tehnološkog procesa, potrebne sirovine i materijali i sl.

5. Kolika su finansijska sredstva potrebna za realizaciju poduhvata, odnosno startovanje preduzeća i koji se rezultati očekuju – kolika su sredstva potrebna, ko su potencijalni investitori i kreditori, očekivani prihod, očekivani troškovi, tok gotovine i sl.

Dalje informacije o kreiranju biznis plana, čitaćete u sledećem tekstu na našem blogu. Tekst je preuzet iz knjige prof. Petra Jovanovića – Upravljanje investicijama.

 

Leave a comment